ورکشاپ اصول و فنون مذاکره و قراردادنویسی

اصول و فنون مذاکره و قراردادنویسی

این دوره در اسفند ماه ۱۴۰۱ در شهر «تهران» برگزار شده است.

مدرس دوره: ساناز اسدی‌پور (وکیل پایه یک دادگستری)

زمان برگزاری: اسفند  ۱۴۰۱

محل برگزاری: تهران

سرفصل مباحث دوره:

مقدمات قراردادی
اصول قراردادنویسی
مقدمات نگارش قرارداد
اصول نگارش مواد قراردادی
اصول نگارش مدت قرارداد
اصول نگارش مبلغ قرارداد
تضامین قرارداد
اصول مذاکره در جلسات قراردادنویسی (استاد مهمان)

تصاویر و ویدیوهای مربوط به این دوره