اعتبارسنجی گواهی‌های صادر شده توسط گروه حقوقی ساناز اسدی‌پور

اعتبارسنجی و صحت سنجی گواهی‌های صادر شده

گروه حقوقی ساناز اسدی‌پور جهت افزایش اعتبار گواهی‌های اعطا شده و همچنین جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ی صحت‌سنجی و اعتبارسنجی مدارک اعطایی نموده است.

نمونه فارسی گواهی شرکت در دوره
نمونه فارسی گواهی شرکت در دوره
نمونه انگلیسی گواهی شرکت در دوره
نمونه انگلیسی گواهی شرکت در دوره

برای این منظور کافی است تا شماره ۷ رقمی قید شده در گواهی را در این قسمت وارد نمایید.

توجه داشته باشید که شماره گواهی در گواهی‌های فارسی، در سمت چپ و بالا با عنوان «شماره» زیر تاریخ در دسترس است. همچنین در گواهی‌های انگلیسی، در سمت چپ و پایین با عنوان “Validation No.” زیر “Date of issue” قرار دارد.

شماره گواهی: