ورکشاپ اصول و فنون مذاکره و قراردادنویسی

اصول و فنون مذاکره و قراردادنویسی

این دوره در مردادماه ۱۴۰۱ در شهر «تهران» برگزار شده است.

مدرس دوره: ساناز اسدی‌پور (وکیل پایه یک دادگستری)
زمان برگزاری: ۲۵و ۲۶ مردادماه  ۱۴۰۱
محل برگزاری: تهران

سرفصل مباحث دوره:

مقدمات قراردادی
اصول قراردادنویسی
مقدمات نگارش قرارداد
اصول نگارش مواد قراردادی
اصول نگارش مدت قرارداد
اصول نگارش مبلغ قرارداد
تضامین قرارداد
اصول مذاکره در جلسات قراردادنویسی (استاد مهمان)
تصاویر و ویدیوهای مربوط به این دوره